capc╠žal_activ.escoles

L'ECOSISTEMA DE L'ALZINAR


Un ecosistema és una subdivisió de la biosfera, estudiada com a unitat funcional i definida per la seva distribució, fesomia, condicions climàtiques requerides i també per les propietats de biomassa (quantitat de matèria orgànica acumulada) i producció.

Els alzinars, boscos típics del bioma mediterrani als indrets freds i secs, són comunitats riques en espècies de fulles endurides i persistents, de color verd fosc intens, amb abundància d’arbustos i lianes, i amb una biomassa foliar abundant i que conté gran quantitat de nutrients.

L’objectiu d’aquest taller és aprofundir en l’ecosistema de l’alzinar, el més representatiu de la nostra contrada, pel que fa al coneixement de la flora, la vida animal, els recursos, la degradació del medi i l’efecte de l’acció de l’home.

TALLER:
Es fa una sortida itinerari a un alzinar dels nostres boscos durant la qual s’elabora un quadern de camp, on es recullen les dades integrades dins petits esquemes del recorregut.
Un cop acabada l’excursió, s’analitzen conjuntament els apunts dels quaderns.
fletxa_esquerra_________fletxa_dreta