capc╠žal_activ.escoles

APICULTURA


L'apicultura és una especialització de la ramaderia que consisteix en la cria de l'abella Apis mellifera per l’home per tal d'explotar els productes del rusc.
L’apicultor ha de procurar a l'eixam d'abelles un abric, tenir-ne cura: alimentació suplementària, control de malalties, anar amb compte amb els plaguicides, fecundació artificial de reines etc. Se'n recull una part de la mel que produeixen procurant que no els en manqui per passar l'hivern.

Els productes més tradicionals que es recollien de les abelles eren la
mel i la cera. El pròpolis, usat ja en l'antic Egipte, ha esdevingut d'ús molt corrent i amb noves aplicacions des de fa relativament pocs anys. El mateix es pot dir de la gelea reial o del pol·len fresc.

TALLER:

Es visita un rusc amb l’equip d’apicultor per a l’observació directa de la seva organització i productes que se n’aprofiten.

Per ajudar a l’adquisició del vocabulari emprat en el món de l’apicultura es fa una explicació teòrica, en què s’inclouen maquetes i productes ja elaborats.

Com a part pràctica, cada alumne realitza una espelma elaborada amb cera d’abella que s’endurà a casa.
fletxa_esquerra_________fletxa_dreta