capc╠žal_activ.escoles

HORT


L’hort és un terreny de regadiu, no gaire extens, on es conreen especialment hortalisses i fruiters. El lloc on se situa l’hort, què, quan i com es conrea és un exemple en què l’equilibri entre la natura i l’acció de l’home és més palès, a causa de la cura que fa falta per conrear-lo.

TALLER:
Es tracta de conèixer l’hort des del vessant històric (tècniques i tradicions de conreu, estacions, tipus de sòl, regadiu, eines, cultius, rotacions, paràsits, plagues...) i participatiu (condicionar la terra, sembrar, calçar, regar i collir).
Pel que fa a la part històrica i de conreu, es fa una explicació centrada en l’hort de Les Garrigues i, en particular, entorn de les condicions climatològiques, on la manca d’aigua és la més específica.
fletxa_esquerra_________fletxa_dreta