capc╠žal_activ.escoles

METEOROLOGIA I CLIMATOLOGIA


La meteorologia estudia de manera sistemàtica les variacions a curt termini (essencialment dia a dia) dels fenòmens que tenen lloc a l’atmosfera juntament amb les seves causes, i proporciona la base per a la previsió del temps.

La
climatologia tracta les condicions atmosfèriques en una certa àrea i durant un període de temps extens (des d’un mes fins a milions d’anys), així com la seva influència sobre els éssers vius.

L’objectiu d’aquest taller és la iniciació en aquestes dues ciències, prenent com a referència la comarca de les Garrigues.

TALLER:

Es fa una exposició sobre els diferents
fenòmens atmosfèrics (temperatura, humitat, pressió, núvols, masses d’aire, vents...), els aparells que s’utilitzen per mesurar-los (termòmetre, pluviòmetre, anemòmetre...) i la relació clima-éssers vius (fent èmfasi en clima-conreus).

Es visita una estació meteorològica, on es recullen dades en un quadern de camp i es practica l’observació directa.

Aquest taller està indicat per alumnes de
Cicle Superior.
fletxa_esquerra_________fletxa_dreta