capc╠žal_activ.escoles

ITINERARI DE NATURA


La característica que defineix la nostra comarca, Les Garrigues, és el terreny sec i un clima força àrid i continental. Això determina l’existència d’una vegetació xerofítica mediterrània i d’una fauna de tipus residual.

L’itinerari que proposem surt de la Pobla de Cérvoles, passa per la plana i arriba fins a la Serra La Llena. Pel que fa a la flora, el que trobarem és pi blanc, algun pi roig, alzina de fulla petita, arboç, server, savina, aranyoner, corner, garric, argelaga, rosella, ravenissa blanca, malva, sàlvia, farigola, romer, fonoll, espígol i ruda.
De la fauna de la zona cal destacar el porc senglar, la guineu, el toixó, la llebre, el talp, el pit-roig, l’àguila perdiguera, l’estornell, el tord i el tudó. Quant a roques i minerals hi ha els següents: calcària, gres, conglomerat, guix, sílex i calcita.

TALLER:
Es fa una exposició global del taller explicant les característiques i les variables principals que determinen el que es trobarà en l’itinerari.
Durant el recorregut, i pel que fa a les plantes, s’identifiquen les ja conegudes i d’altres i se’n recullen mostres per elaborar un herbari per cada aula, que cada escola s’endurà al finalitzar l’activitat o les colònies
.
fletxa_esquerra_________fletxa_dreta