capc╠žal_activ.escoles

RECICLATGE DE PAPER


El reciclatge del paper no és una cosa nova. Els egipcis ja feien servir el paper vell en la construcció de caixes per a les mòmies.

Per a fabricar 1.000 kg de paper convencional és necessari un estany de 100.000 litres d'aigua.

Reciclant el paper obtenim un munt de
beneficis:

Econòmics
:

- Es redueixen les importacions de fusta i paper de fusta.
- Es creen llocs de treball amb la recollida, la selecció i el seu reciclatge.

Ecològics
:

- Menys deixalles.
- Menys consum d'aigua i energia per fabricar el paper.
- S'evita la tala de boscos.
- Es redueixen la proliferació de terres ermes.
- Es redueix la pol·lució de l'aigua i de l'aire.


TALLER:


Es fa una explicació sobre la importància de reciclar el paper, les necessitats de fer-ho per a la natura, els beneficis que n’obtenim...

A continuació es fa la part pràctica: es tritura paper utilitzat amb aigua per fer-ne pasta de paper, i cada alumne realitza un full de paper reciclat per endur-se a casa, que decorarà amb altres trossos de paper deixant volar la seva imaginació i creativitat.fletxa_esquerra_________fletxa_dreta